Regulamin

1

Organizator:

 

Caritas Diecezji Pelplińskiej

2

Informacje o zawodach

2.1

Nazwa: Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych (skrót KISON)

2.2

Termin i miejsce igrzysk: 08.06.2017 r. Stadion Miejski w Pelplinie

3

Uczestnictwo:

3.1

W Igrzyskach mogą brać udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową;

3.2

z każdej placówki może brać udział dowolna liczba uczestników. W przypadku gdy łączna liczba uczestników przekroczy 300 osób Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych;

3.3

zawodników obowiązuje strój sportowy oraz sprzęt umożliwiający start w poszczególnych dyscyplinach;

3.4

wystarczy wziąć udział w przynajmniej jednej konkurencji, aby otrzymać medal za uczestnictwo;

3.5

zwycięzcy poszczególnych dyscyplin otrzymają odpowiednio z 1 m-ce medal złoty, 2 m-ce medal srebrny, 3 m-ce medal brązowy, z wyłączeniem turnieju piłki nożnej i przeciągania liny gdzie nagradzani są zwycięzcy;

3.6

ekipy przyjeżdżają własnym transportem na swój kosz;

3.7

Weryfikacja zgłoszeń odbywać będzie się drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym i opublikowanym przez organizatora. Organizator nie przewiduje możliwości przyjmowania dodatkowych zgłoszeń w trakcie odprawy w dniu zawodów;

3.8

w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy;

3.9

Organizatorzy zapewniają zawodnikom poczęstunek wraz z napojami;

3.10

aby wystartować w IV Kociewskich Igrzyskach Sportowych Osób Niepełnosprawnych należy zarejestrować się na stronie www.igrzysk.wtzpelplin.pl 

3.11

potwierdzenie przyjazdu uczestników w dniu Igrzysk dokonuje opiekun przed rozpoczęciem Igrzysk w wyznaczonym punkcie rejestracji uczestników;

3.12

placówkom zgłaszającym udział może kibicować nieograniczona liczba osób;

3.13

Organizator nie zabezpiecza wyżywienia osób towarzyszących

3.14

Warunkiem otrzymania pakietu startowego (nr startowy oraz vouchery na posiłki kawę i ciasto) jest rejestracja zawodnika w systemie rejestracyjnym Igrzysk.

3.15

opiekunowie i zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za stan zdrowia i kondycję zawodników;

3.16

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW;

3.17

W konkurencjach indywidualnych jeden zawodnik może brać udział max w trzech dyscyplinach; w konkurencjach grupowych nie ma ograniczeń;

4

Termin zgłoszenia: do 25.05.2017
 

5

Konkurencje:

 

Konkurencje indywidualne:

5.1

skok w dal z miejsca;

5.2

skok w dal z rozbiegu;

5.3

rzut do celu;

5.4

rzut piłką lekarską;

5.5

bieg na 100 m;

5.6

bieg na 400 m;

 

Konkurencje grupowe:

5.7

sztafeta 4X 100m;

5.8

przeciąganie liny;

5.9

mecz piłki nożnej;

6

Przepisy szczegółowe poszczególnych dyscyplin oraz awansów do finałów

6.1

Podczas eliminacji w konkurencjach bieg na 100m i bieg na 400m zostanie wyłonionych 6 zawodników w kategorii kobiet i kategorii mężczyzn, którzy będą walczyć w finałach.

6.2

W rzutach i skokach każdy zawodnik będzie miał po dwie próby.

6.3

W sztafecie kobiet i sztafecie mężczyzn do finału zostanie wyłonione po 4 drużyny; w przypadku małej liczby epik Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozegrania tylko finałów

6.4

Drużyna do przeciągania liny to 10 osób, w tym może być dwóch terapeutów

6.5

Drużyna piłkarska to sześciu zawodników + pięciu rezerwowych, w tym może być dwóch terapeutów.

6.6

W eliminacjach odbędą się dwie połowy po 10 min z przerwą 5 min; do finału przechodzą dwie drużyny i odbędzie się mecz dwa razy po 15 min.

6.7

Eliminacje w konkurencjach grupowych odbędą się systemem pucharowym i grupowym; w przypadku dużej ilości drużyn tylko systemem pucharowym.